Ghost Sweeper Mikami

Epic battles against evil.

Genre: Animation, Action, Adventure, Comedy, Fantasy, Horror

Actor: Takeshi Aono, Shigeru Chiba, Toshio Furukawa, Ryou Horikawa, Nobuhiko Kazama, Mariko Kouda, Toshiyuki Morikawa, Yuko Nagashima, Gorō Naya, Kumiko Nishimura, Kazuyuki Sogabe

Director: Atsutoshi Umezawa

Country: Japan

Duration: 60 min.

Quality: HD

Release: Aug 19, 1994

Production:

Views: 0.696

IMDb: 810 2